مدیر گروه

مدیرگروه مهندسی معدن

 

 

دکتر بیژن طاهری
Email:bijan.taheri@kashanu.ac.ir
Tel: 03155912422
 
آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۰۰