آزمایشگاه XRD

تعداد بازدید:۱۰۷۵۷

آزمایشگاه  XRDدستگاه XRD


 

آسیای  پودر کن
 

دستگاه XRD دانشگاه کاشان در فروردین ماه سال 1383 نصب و راه اندازی گردید. هدف از تاسیس این آزمایشگاه، مطالعات کانی شناسی بر روی نمونه های مختلف معدنی و صنعتی است. این دستگاه ساخت شرکت فیلیپس از کشور هلند، مدل آن X\'Pert Pro   و قادر به انجام آنالیز فازی بصورت کیفی می باشد.

این آزمایشگاه همچنین مجهز به دستگاه آسیای پودرکن، جهت پودر کردن نمونه ها است. دستگاه مذکور ساخت شرکت Herzog آلمان می باشد.

دستگاه XRD دانشگاه کاشان مجهز به جا نمونه ای مخصوص جهت آنالیز نمونه هایی که امکان پودر کردن آنها وجود ندارد ( مانند نمونه های حاصل از کاوشهای باستان شناسی یا نمونه های ریخته گری) می باشد. در این حالت نمونه باید دارای یک سطح صاف  (  Polished)باشد تا آزمایش هر چه دقیق تر انجام گیرد.

 

   این آزمایشگاه جهت تجزیه و تحلیل و شناسایی فازهای موجود در نمونه از نرم افزار قدرتمند  X\'Pert Highscore  استفاده می کند. این نرم افزار جهت شناسایی فازهای موجود در نمونه از بانک اطلاعاتی PDF-2  Powder Diffraction File (که شامل بیش از 130000 گراف می باشد) به عنوان مرجع بهره می گیرد.

آزمایشگاه XRD دانشگاه کاشان آمادگی خود را جهت ارائه­ ی خدمات به مراکز علمی و صنعتی در کوتاه ترین زمان ممکن اعلام می دارد. 

 
 


 

سرپرست آزمایشگاه XRD

 

   

آقای مهندس فرجی

  آدرس پست الکترونیکی: faraji1017@yahoo.com

  شماره داخلی: 2862

 

 

معرفی دستگاه XRD   و کاربردهای آن
 

 

 

 

Diffraction

 
کانیهای موجود در طبیعت و بسیاری از موادی که در صنایع مختلف و آزمایشگاههای تحقیقاتی تولید می شود، دارای ساختار بلوری بوده که این ساختار از یک سری صفحات اتمی با نظم خاصی تشکیل شده است. اگر یک دسته پرتو( ترجیحا اشعه ایکس‌ ) به این صفحات برخورد کند طبق فرمول براگ  (  2dsinθ=   )در زاویه خاصی پدیده پراش (Diffraction) اتفاق می افتد. از این پدیده جهت شناسایی ماده مورد نظر استفاده شده  و براساس  آن دستگاه XRD   طراحی و ساخته شده است.

XRD   مخفف  X-ray Diffraction  به معنای پراش اشعه ایکس می باشد. این دستگاه، اشعه ایکس را در زوایای مختلف به نمونه می تاباند و نتیجه را بصورت یک نمودار(گراف) ترسیم می کند. در این نمودار یک سری پیکهایی دیده می شود که هر پیک مربوط به پراش اشعه ایکس ازیک سری صفحات اتمی خاص می باشد.

با استفاده از نرم افزارهای مربوطه، نمودار بدست آمده با نمودارهای مرجع مقایسه شده و ماده مورد آزمایش شناسایی می گردد.

 

کاربرد XRD

الف) تعیین فازهای ( ترکیبات) موجود در نمونه بصورت کمی و کیفی

ب)  تعیین بافت نمونه

ج) تعیین تنش پس ماند

د) تععن فاز و ضخامت لایه های نازک

بدیهی است جهت انجام هر یک از آزمایشات فوق الذکر، نیاز به تجهیزات جانبی خاصی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۷