اولویتهای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۷۹۲


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485
  • رفع مشکلات شهری و انجام خدمات شهری
  • بهره برداری از دریاچه نمک
  • استفاده از پتانسیل ماسه های بادی کویرآخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۵