کتب

تعداد بازدید:۱۸۶۰


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485


سال 1396

مولف/مترجم عنوان کتاب
دکتر بیژن طاهری هیدرومتالورژی جدایش عناصر نادر خاکی
دکتر محمود عباسی مرجع جامع نرم افزار Ansys

 


 

  


 

 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۶