سایت رایانه

تعداد بازدید:۲۴۰۸


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485 


مجموعه سایت دانشکده مهندسی، دانشکده مهندسی برق و دانشکده مهندسی مکانیک

مجموعه مراکز رایانه ای دانشکدههای مهندسی  شامل پنج زیر مجموعه می باشد که عبارتند از :

سایت رایانه ای  دانشکده برق و کامپیوتر که مجموعا دارای 28 کامپیوتر می باشد
.

سایت رایانه ای دانشکده مهندسی و سایت رایانه ای دانشکده مکانیک که دارای 28 عدد کامپیوتر می باشد.

سایت مخصوص دانشجویان ارشد و دکتری ( به صورت عمومی) که دارای 23عدد کامپیوتر می باشد
.

مجموعه کارگاه کامپیوتر که دارای 14 عدد کامپیوتر می باشد و کلیه درسهای که نیاز به کامپیوتردارند در این مجموعه ارائه می گردد
.

اتاق سمینار که در آن تمامی سمینارها و دفاعیات انجام می گردد

نرم افزارهای عمومی نصب شده روی کامپیوترها

- Office
- ACrobat
- DoPdf
- FireFox
- AntiVirus
- MathType
- Ultra Iso

همچنین نرم افزارهای تخصصی به تناسب رشته عبارتند از
- Matlab
- Ansys
- Aspen Prpoerties
- Aspen
- Autocad
- Etabs
- GIS
- Catia
- Solid Works
- TecPlot
- Fortran
- Hysys
- PowerMil
- Code Vision
- Proteus

- Orcad16
- Protus 
- Actice HDL

این مرکز همچنین نسبت به راه اندازی یک سرور که شامل قسمتهای زیر می باشد کرده است
1- راه اندازی Domain جهت مدیریت کاربران
2- راه اندازی فایل سرور که تقریبا دارای تمام نرم افزارهای مورد نیاز رشته های مختلف در نسخه های گوناگون می باشد
3- راه اندازی فایل سرور که مجموعه های آموزشی (شامل فیلم و متن) از رشته های مختلف در ان قرار دارد
4- راه اندازی فایل سرور برای هر یک از اساتید جهت قرار دادن داده های خود برای استفاده دانشجویان
5- راه اندازی یک درایو مجازی جهت قرار دادن فرمهای آموزشی


این مجموعه دارای 2 کارشناس می باشد که عبارتند از
1- مسئول مرکز رایانه: محسن شکرریز فوق لیسانس نرم افزار
2- کارشناس مرکز رایانه: مهدی اسدی فوق لیسانس مهندسی ای تیآخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۵