اخبار و اطلاعات

تعداد بازدید:۱۲۷۶


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485
اطلاعاتاخبار


با توجه به فراخوان پژوهانه سال 96، لازم است اعضای هیات علمی فعالیتهای پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 95/7/18 از طریق سامانه پرتال برای کارشناس پژوهشی ارسال نمایند.


آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۵