کارکنان

تعداد بازدید:۸۴۲۹
کارکنان کتابخانه دانشکده

​حسین دهقانی

 سمت : مسئول کتابخانه

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 2408

اصغر مدبر نژاد

سمت: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی    

واحد فهرست نویسی و رده بندی

 تلفن : 2926

خانم مریم منفصلی

سمت: واحد مرجع و نشریات و پشتیبانی  فنی کتابخانه 

  تلفن :   2905

حمزه سبزیان

سمت: کتابدار بخش امانت و مراجعات

 تلفن: 2411

 

محسن ولایتی

سمت: کتابدار بخش امانت و مراجعات

تلفن : 2407

 

 

کارکنان آموزش دانشکده

محسن فرجی

 سمت : مسئول آموزش

کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: 2477

مهین فریدونی

سمت: کارشناس آموزش 

لیسانس ادبیات

 تلفن : 2473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۶