جوایز ملی و بین المللی

تعداد بازدید:۱۶۳۳


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485


 انتخاب استاد نمونه کشوری توسط جناب آقای دکتر مهران رضایی
  کسب عنوان دانشمند بین المللی توسط جناب آقای دکتر مهران رضایی
  کسب مقام اول در مسابقات کمیکار توسط تیم دانشجویی مهندسی شیمی
کسب مقام اول در مسابقات بتن توسط تیم دانشجویی مهندسی عمران
 آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۵