دفاعیات و سمینارها

تعداد بازدید:۱۰۶۹۳

دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485

 
ارشیو سمینار و دفاعیات سال 98
 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

طراحی و مدلسازی راکتور بستر قطره ای ایزومرزاسیون نفتای سبک در مقیاس آزمایشگاهی

استاد راهنما: دکتر گل حسینی

دانشجو: عارفه کوچکی
98/11/28 ساعت 15.00 - سمینار مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مدل سازی و شبیه سازی راکتور بستر قطره ای ایزومرزاسیون نفتای سبک در مقیاس صنعتی

استاد راهنما: دکتر گل حسینی

دانشجو: الهه جعفری
98/11/28 ساعت 12.00 - سمینار مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر گسل بر پایداری فضاهای بزرگ مقیاس با روش عددی

استاد راهنما: دکتر علی عالی انوری

دانشجو: نیما منصور اکورج
98/11/28 ساعت 13.00 - کلاس شماره

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

طراحی فرایند تهیه نمک های باریم با توجه به حلالیت باریت و ویتریت در اسیدها

استاد راهنما: دکتر مزدیان فرد

دانشجو: محمد تقی رعیتی
98/11/28 ساعت 12.00 - اتاق سمینار ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

امکان سنجی جدایش ذرات ریز کوارتز و هماتیت به روش فلوتاسیون حامل

استاد راهنما: دکتر عیداله زاده

دانشجو: پرستو احمدیان
98/11/14 ساعت 14.00 - اتاق سمینار ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رسوب دهی الکتریکی پوشش های کامپ.زیتی N0-Co/Tio2 با جریان مستقیم و پالسی

استاد راهنما: دکتر بافنده

دانشجو: حامد امینی
98/11/06 ساعت 12.00 - اتاق سمینار ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه تاثیر ناهمساننگردی بر پایداری و تغییر شکل پذیری اطاف یک حفریه واقع در توده سنگ درزه دار

استاد راهنما: دکتر نوریان

دانشجو: بهنام کریمی خواجه لنگی
98/11/13 ساعت 11- اتاق سمینار ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تهیه مقشه آنومالی عناصر رادیو اکتیو با استفاده از هندسه فرکتال بر اساس داده های رادیومتری هوایی

استاد راهنما: دکتر سلطانی

دانشجو: مریم سادات مجیدی سیدبیگلو
98/11/14 ساعت 11.30 - اتاق سمینار ساختمان تفضلی
 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی نقش تحریم های اقتصادی دهه معاصر بر فعالیتهای معدنی ایران

استاد راهنما: دکتر آقاجانی

دانشجو: علیرضا قربان
98/11/13 ساعت 12.00 - اتاق سمینار ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه های واقع در شهر کاشان

استاد راهنما: دکتر مجید نوریان

دانشجو: آقای مجتبی انصاری شاد
98/10/22 ساعت 12.00 - اتاق سمینار ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه آزمایشگاهی رفتار ترانشه جداگر لرزه ای پر شده از مخلوط خاک مواد میراگر

استاد راهنما: دکترعلی میرزایی

دانشجو: خانم مهرنوش فیضی
98/10/09 ساعت 13.00 - امفی تاتر ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی اثر پارامترهای فرایندی در اشباع سازی پلیمرها از نانو ذرات دارویی انروفلوکساسین با استفاده از روش اشباع فوق بحرانی و بهینه سازی فرایند

استاد راهنما: دکتر صدیفیان

دانشجو: خانم فریبا محمدی
98/10/03 ساعت 11.00 - امفی تاتر ساختمان ساتر

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه آزمایشگاهی اشباع سازی پلیمرها از نانو داروی لاتزوپرازول با استفاده از فناوری دی اکسید کربن

استاد راهنما: دکتر صدیفیان

دانشجو: ارزو عامری مارچوبه
98/09/05 ساعت 11.00 - امفی تاتر ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه آزمایشگاهی اشباع سازی داروی کتروکونازول در پلیمرهای پلی وینیل پیرولیدون و هیدروکسی متیل سلولز با استفاده از سیال فوق بحرانی

استاد راهنما: دکتر صدیفیان

دانشجو: مصطفی فتحی
98/09/05 ساعت 13.00 - امفی تاتر ساختمان تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

شناسایی نواحی امید بخش کانی سازی مس در نقشه 1:100000 اردستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای

استاد راهنما: ملیحه عباس زاده

دانشجو: مجیر مجیری
98/08/13 ساعت 11.30 - امفی تاتر ساختمان ساتر
 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

به نقشه در اوردن کانی های تبخیری با استفاده از روش سنجش از دور

استاد راهنما: دکتر عباس زاده

دانشجو: راضیه اکرمی فرد
98/07/30 ساعت 11.30 - امفی تاتر ساختمان ساتر

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی فاکتورهای فنی اقتصادی و زیست محیطی در اکتشاف کانسار خاک نسوز سنگرود

استاد راهنما: دکتر سلطان محمدی

دانشجو: رضا محصصی
98/07/29 ساعت 18.30 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی رفتار خوردگی و خوردگی - سایشی آلیای سطحی مس - نیکل تولید شده به روش آبکاری

استاد راهنما: دکتر عابدینی

دانشجو: امیر بهزاد لطفی
98/08/13 ساعت 12 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رسوب دهی الکتریکی مستقیم و پالسی پوشش های کامپوزیتی نیکل الومینا

استاد راهنما: دکتر بافنده

دانشجو: جمیله عارفی
98/07/30 ساعت 12 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مشخصه یابی پوشش های کامپوزیتی نیکل- کبالت/آلومینای حاصل از رسوب دهی الکتریکی با جریان مستقیم و پالسی

استاد راهنما: دکتر بافنده

دانشجو: رویا قبادزاده
98/07/30 ساعت 10 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ریسندگی الیاف پلی اکریلونیتریل با روش تر ریسی با حضور نانو ذره گرافن اکساید

استاد راهنما: دکتر ابوالحسنی

دانشجو: احسان صمیمی
98/06/31 ساعت 13 - کلاس 3 دانشکده مهندسی
 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

طبقه بندی تصاویر ماهوارهای با استفاده از روشهای کلاسیک و هوشمند

استاد راهنما: دکتر عباس زاده

دانشجو: سید یوسف حسینی اصل
98/06/30 ساعت 11 - کلاس 7 دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

کاربرد روش شرطی سازی یکنواخت محلی در معدن مس ایجو

استاد راهنما: دکتر سلطان محمدی

دانشجو: محمد علیزاده
98/06/31 ساعت 10 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بهینه سازی عیار حد کامسارهای چند فلز با در نظر گرتن گزینه انباشتگاه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری

استاد راهنما: دکتر عباس اقا جانی

دانشجو: محمد خادمی
98/06/30 ساعت 12 - کلاس 7 دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی قابلیت اطمینان در ماشین آلات معدنی

استاد راهنما: دکتر عباس آقاجانی

دانشجو: حمیدرضا حیدری
98/06/30 ساعت 13 - کلاس 7 دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی توزیع تنش و الگوی ترک خوردگی دال های تخت بتن ارمه با بارگذاری گسترده یکنواخت تحت اثر وقوع گسیختگی تکیه گاهی

استاد راهنما: دکتر پاچناری

دانشجو: آیدین محمدی
98/06/30 ساعت 14 - آمفی تاتر ساتر

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

طراحی یهینه ی قاب های خمشی فولادی بر اساس عملکرد با الگوریتم ژنتیک، رویکرد تحلیل استاتیکی غیر خطی

استاد راهنما: دکتر اکبری

دانشجو: امید پناهی
98/06/30 ساعت 12:30 - امفی تاتر ساتر

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاثیر افزودن آلومینا و کاربید سییسیم بر خواص پوشش های کامپوزیتی الکترولس نیکل - فسفر / دی سسولفید مولبیدن

استاد راهنما: دکتر بافنده

دانشجو: علی اکبر مهدیان ریزی
98/06/30 ساعت 13 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه دکتری

سنتز، ارزیابی و مطالعه سینتیکی کاتالیستهای نانوساختار بر مبنای مس، نیکل و آهن برای واکنش جابجایی آب، گاز دما متوسط و بررسی اثر افزودن اکسیژن در راکتورهای بستر ثابت و میکروکانال

استاد راهنما: دکتر ایرانخواه

دانشجو: یگانه داود بیگی
98/06/25 ساعت 10 - امفی تاتر ساختمان سات

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ساخت و ارزیابی نانوکاتالیست های ارتقا یافته مزوساختارNI/Al2O3 در فرایند متان سازی دی اکسید کربن

استاد راهنما: دکتر فرشته مشکانی

دانشجو: محمد معینی فر
98/06/25 ساعت 13 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تعیین مشخصات و بررسی اثر ارتقاء دهنده ها بر عملکرد کاتالیستهای نیکل در واکنش های ریفرمینگ خشک و ترکیبی متان در تولید گاز

استاد راهنما: دکتر فرشته مشکانی

دانشجو: سمیه سادات کاری
98/06/25 ساعت 15 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تهیه و بهبود کاتالیست مزوحفره نانو ساختار نیکل بر پایه سیلیکات منیزیم به منظور تولید هیدروژن به روش تجزیه ترموکاتالیستی

استاد راهنما: دکتر فرشته مشکانی

دانشجو: شهلا کریمی
98/06/25 ساعت 14 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی و بهسازی لرزه ای بناهای تاریخی

استاد راهنما: دکتر استاد حسین

دانشجو: علی نعیمی
98/06/16 ساعت 14 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی اثر ارتعاشات ناشی از حرکت قطارهای زیر زمینی بر سازه ها

استاد راهنما: دکتر استاد حسین

دانشجو: علی بهرامی
98/06/16 ساعت 11 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ایجاد و مشخصه یابی پوشش های کامپوزیتی سیلیکات کلسیم منیزیم اصلاح شده با روی/کیتوسان بر روی زیر لایه منیزیم به روش لایه نشانی الکمتروفورتیک برای کاربردهای زیست پزشکی

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا فرنوش

دانشجو: مژگان حاجی حیدری
98/06/30 ساعت 11 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن سبک سازه ای ساخته شده با سبکدانه رس منبسط تحت درجات حرارت بالا

استاد راهنما: دکتر حسن تحقیقی

دانشجو: محمد قاسم پناهی
98/06/04 ساعت 14 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تهیه و ارزیابی عملکرد آئوژل نانو کامپوزیت پلی وینیل الکل/الیاف پلی اتیلن ترفتالات حاوی نانو لوله کربنی

استاد راهنما: دکتر محسن اشجاری

دانشجو: یوسف جان قمصری
98/06/12 ساعت 15 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روشه های تحلیل سلسله مراتبی و روش تجربی

استاد راهنما: دکتر عالی انوری
دانشجو: رعنا شاکری
98/05/08 ساعت 10 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیر جدار نازک ماهیچه ای ساخته شده از مواد مدرج تابعی متکی بر بستر الاستیک

استاد راهنما: دکتر معصومه سلطانی
دانشجو: علی آهنیان
98/04/31 ساعت 11 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تهیه هیدرئژل کیتو سان/سدیم الژینات/پلی وینیل الکل با ساختار سوپرامولکولی به منظور بارگذاری و رهایش تیمول

استاد راهنما: دکتر محسن اشجاری
دانشجو: عبدالحسین غبیشاوی
98/04/25 ساعت 11 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تهیه و شناسایی نانو کامپوزیت سیلیکا آیروژل - الیاف بازیافتی پلی اتیلن ترفتالاتPET

استاد راهنما: دکتر محسن اشجاری
دانشجو: روزبه بارکزی
98/04/18 ساعت 17 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بهینه سازی پارمترهای هندسی پرده اب بند سد به منظور کاهش نشت آب، مطالعه موردی سد العباس

استاد راهنما: دکتر علی عالی انوری
دانشجو: مسعود عابد
98/03/25 ساعت 12 - کلاس 1 دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

ایجاد و مشخصه یابی پوشش های کامپوزیتی نانو ساختار بریدیجیت اصلاح شده با استرانسیم/کیتوسان بر روی آلیاژ AZ31 به روش لایه نشانی الکتروفورتیک

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا فرنوش
دانشجو: پریناز مفضلی
98/03/20 ساعت 13 - اتاق سمینار دانشکده مهندسی

ارشیو سمینار و دفاعیات سال 97

دفاع از پایان نامه دکتری

ساخت و بهبود کاتالیست های مزوجفره نانو ساختار بر مبنای نیکل برای تولید هیدروژن در واکنش تجزیه ترموکاتالیستی متان

استاد راهنما: دکتر مهران رضایی - دکتر فرشته مشکانی
دانشجو: علی رستگار پناه
97/12/15 ساعت 11:15 - کلاس 14 ساختمان علوم

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بازیابی کاتالیست های مستعمل پلانین بر پایه آلومینا به روش هیدرومتالورژی

استاد راهنما: دکتر ایراخواه
دانشجو: محمدرضا کافی
97/12/14 ساعت 9:00 - امفی تاتر ساتر

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رده بندی منابع معدنی در کانسار مس ایجو بر اساس روش های هندسی و زمین آماری

استاد راهنما: دکتر سلطانی
دانشجو: امیر عباس جزی
97/12/13 ساعت 12:00 - کلاس 9 دانشکده مهندسی
 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم های پیش فرآوری در مجتمع مس میدوک

استاد راهنما: دکتر عبداله زاده - دکتر جوادی
دانشجو: رضا اسکندری
97/12/143 ساعت 16:00 - اتاق سمینار مرحوم تفضلی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی اثرات یمبت هیدروژن سولفید و کربن مونو اکسید بر عملکرد کاتالیست پالادیوم -نقره بر پایه آلومینا در واکنش هیدورژناسیون گزینش پذیر استیلن در حضور اتیلن

استاد راهنما: دکتر رضا گل حسینی
دانشجو: مسعود کریمی
97/11/30 ساعت 13:30 - کلاس 209 مرحوم تفضلی

دفاع از پایان نامه دکتری

ساخت غشاء نانو کامپرزیتی PAN/CNT جهت تهیه و ارزابی غشاء کربنی PAN/CNT به منظور مقایسه شبیه سازی و بررسی اثر کربنیزه در حداسازی گاز CO2/CH4

استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری
دانشجو: مرتضی افسری
97/11/30 ساعت 12:00 - کلاس مرحوم اسلامی

دفاع از پایان نامه ارشد

شبیه سازی کورههای تولید گوگرد پالایشگاههای اراک و بررسی امکان تجزیه حرارتی سولفید هیدروژن و گوگرد با نرم افزار کامسول

استاد راهنما: دکتر عبداله ایرانخواه
دانشجو: حسین پاشا امیری
97/11/29 ساعت 14:00 - کلاس 120 مرحوم اسلامی

دفاع از پایان نامه ارشد

مطالعه تحلیلی اثر عملکرد غشایی فشاری بر بار بحرانی قاب های بتنی پس از حذف یک یا دو ستون مجاور میانی

استاد راهنما: دکترعلیرضا پاچناری
دانشجو: سعید توسل
97/11/28 ساعت 12:15 - امفی تاتر ساختمان ساتر

دفاع از پایان نامه ارشد

تهیه و بررسی عملکرد نانوکامپوزیت های پلیمری مغناطیسی نرم، ساخته شده از نانئ ذرات مغناطیسی Fe3 o4 - SiO2 بر پایه رزین اپوکسی

استاد راهنما: دکتر محسن اشجاری
دانشجو: علیرضا صالحی فراهانی
97/11/29 ساعت 12:00- امفی تاتر ساختمان ساتر

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی پارامترهای ترمودینامیکیبر خواص مورفولوژی الیاف پلی اکریلونیتریل تهیه شده با روش تر ریسی به عنوان پیش الیاف کربن

استاد راهنما: دکتر ابوالحسنی
دانشجو: سمیرا ملکیان
97/11/30 ساعت 12:30- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

مطالعه پرعیارسازی کانه سنگ آهن اکسیده تنگ زاغ به روش فلوتاسیون

استاد راهنما: دکتر علی اکبر عبدالله زاده- دکتر بیژن طاهری
دانشجو: فرشته خانی
97/11/29 ساعت 16:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی پارامترهای موثر بر طراحی اب بندی سدها-مطالعه موردی سد ازاد کردستان

استاد راهنما: علی عالی انوری
دانشجو: جواد ابراهیمی
97/11/28 ساعت 12:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

مطالعه امکان سنجی استحصال طلا و مس از کانسنگ اکسیدی مس-طلای معدن ساریقاش ساوه
استاد راهنما: دکتر رضویان
دانشجو: سمیرا سادات موسوی فر
97/11/14 ساعت 11:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

اثر خردایش بر اندازه و شکل بر اندازه و شکل سنگدانه های شن و ماسه و مقاومت فشاری بتن به کمک پردازش تصویر
استاد راهنما: دکتر رضویان - دکتر عبداله زاده
دانشجو: سهیلا شکری
97/11/14 ساعت 13:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی اثر فرایندهای پردازش اصطکاکی اعتشاشی و اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی بر روی میکرو ساختار و خواص مکانیکی جوش وبی آرگون آلیاژ الومینیم 1100
استاد راهنما: دکتر عباسی
دانشجو: مهدی خسرویان
97/10/24 ساعت 11:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

سنتز و ارزیابی کاتالیست مس بر پایه اکسید سریم و بررسی اثر ارتقادهندهای روی اهن م منکنز بر عملکر کاتالیستی در واکنش اکسیداسیون ترجیحی مونواکسید کربن
استاد راهنما: دکتر ایرانخواه
دانشجو: سید وحید فاضل
97/10/11 ساعت 12:45- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

ساخت و بررسی کاتالیستهای پالادیئم بر پایه ی آلومینا ارتقاء داده شده با گالیوم برای هیدروژناسیون پذیر در حضور استیلن
استاد راهنما: دکتر گل حسینی
دانشجو: سعید یزدانی نجف آبادی
97/09/13 ساعت 13:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

پیش بینی قیمت جهانی سنگ آهن با استفاداه از روش های برنامه ریزی پنتیک و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی
استاد راهنما: دکتر آقاجانی
دانشجو: حسین سنایی راد
97/09/12 ساعت 13:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوار موج گیر در بهستزی لرزه ای
استاد راهنما: دکتر میرزایی
دانشجو: حسین کریم
97/08/07 ساعت 14:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی
 

دفاع از پایان نامه ارشد

ساخت و مشخصه یابی نانو ستختار Cux(Mn,Co) اصلاح شده بوسیله پرازتودیمیم بر روی الیاژ SUS430 با استفاده از لایه نشانی الکتروفورتیک (EPD) برای کاربرد در پیل سوهتی اکسید جامد
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا فرنوش
دانشجو: هادی جسور آلماچوان
97/06/25 ساعت 14:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی میزان آسیب پذیری لرزه ای انواع طاق های سنتی به کار رفته در بازار تاریخی کاشان با استفاده از آنالیز اجرای محدود
استاد راهنما: دکتر حسین تحقیقی
دانشجو: محمد حسین مومنیان
97/06/26 ساعت 13:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی شیوه های معدنکاری در گذشته و معدنکاری کهن در منطقه کاشان
استاد راهنما: دکتر عباس آقاجانی
دانشجو: محسن غلامی
97/06/25 ساعت 12:00- کلاس یک دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

شبیه سازی زمین آماری پارامترهای ژیو مکانیک توده سنگ ( مطالعه موردی: نیروگاه تلمبه ای ذخیره ای سد آزاد)
استاد راهنما: دکتر سلطان محمدی - دکتر علی عالی انوری
دانشجو: شبنم کبیری
97/04/25 ساعت 12:30- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی ترکیبات اسانس گیاه Nigella arvensis L از دو منطقه رویشی در ایران با استفاده از روشهای مختلف جداسازی
استاد راهنما: محمدرضا مزدیان فرد
دانشجو: وحید کاظم زاده
97/04/04 ساعت 16:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

جداسازی و شناسایی آلرژن اصلی نارون در منطقه کاشان
استاد راهنما: محمدرضا مزدیان فرد
دانشجو: الهام محلوجی
97/04/04 ساعت 15:00- اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

 

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی شیوه های معدنکاری در گذشته و معدنکاری کهن در منطقه کاشان
استاد راهنما: دکترآقاجانی
دانشجو: محسن غلامی
97/03/06 ساعت 13:00- کلاس یک دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

دفاع از پایان نامه ارشد

ساخت حسگرهای حرکتی با استفاده از هیبرید گرافن TiO2 در نانو الیاف PVDF
استاد راهنما: دکتر محمد مهدی ابوالحسنی
دانشجو: فاطمه سیرانی
97/03/06 ساعت 12:00- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بهینه سازی چیدمان ابزار برش در ماشین تونل سازی
استاد راهنما: دکتر علی انوری
دانشجو: ایمان شیر مهد
97/04/03 ساعت 16:00- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی تاثیر زاویه شیب گشل بر روی پایداری تونل های دایره ای شکل، مطالعه موردی: تونل انحراف سر ازاد
استاد راهنما: دکتر علی انوری
دانشجو: محمدصادق هاشم زاده
97/02/24 ساعت 12:00- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی نتایج حاصل از داده های ژئو فیزیکی برای یافتن نقاط با پتانسیل بالای نشت و محاسبه نشت آب به درون تونل بازی دراز
استاد راهنما: دکتر علی انوری
دانشجو: علیرضا نقده دوز طهرانی ها
97/02/24 ساعت 13:00- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

 بررسی خواص پوشش های نیکل - تیتانیا حاصل از رسوب دهی الکتریکی پالسی
استاد راهنما: دکتر بافنده
دانشجو: متین حدادی
97/02/18 ساعت 12:30- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی اثر خنک کاری بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061
استاد راهنما: دکتر محمود عباسی
دانشجو: سعید یحیی آبادی
97/02/25 ساعت 14:00- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

 

دفاع از پایان نامه ارشد

The Effect Of Vibration On The Microtructure And Mechinal Properties Of 5052 Aluminum Specimen Processed By Friction Stir Processing

استاد راهنما: دکتر محمود عباسی
دانشجو: احمد العزاوی
97/02/04 ساعت 14:00- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی عددی تاثیر مواد پرکننده و جهت داری ناپیئستگی بر مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک
استاد راهنما: دکتر مجید نوریان بیدگلی
دانشجو: بنفشه سادات لاجوردی قمصری
96/12/15 ساعت 12:00- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

رفع چالشهای انتشار بو ناشی از فعالیتهای صنعتی
استاد راهنما: دکترمحمدرضا مزدیان فرد
دانشجو: رویا شایان
96/12/14 ساعت 11:30- اناق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

مدل سازی حلالیت کربن دی اکسید در سیستم های دوتایی سیال- پلیمر با استفاده از معادله حالت PC-SAFT و روشهای هوش محاسباتی
استاد راهنما: دکتر ابراهیم نعمتی لای
دانشجو: محسن همتی پور دشتکی
96/11/30 ساعت 17- کلاس 5 پژوهشکده نانو

دفاع از پایان نامه ارشد

طراحی و مدل سازی CFD و بهینه سازی پارامترهای موثر بر کیفیت اختلاط و بازدهی راکتور اختلاط کامل مورد استفاده در فرآیند لیچینگ غبارهای مس سرچشمه
استاد راهنما: دکتر مزدیان فرد
دانشجو: محمد رضا پروک
96/11/30 ساعت 12- کلاس 19 ساختمان ساتر

دفاع از پایان نامه ارشد

مطالعه آزمایشگاهی اثر دما بر جداسازی کربن دی اکسید از مخلوط گازی متان توسط غشاهای پلی اتربلوک آمید - نانو پرکن
استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری
دانشجو: فرید امیرخانی
96/11/30 ساعت 14:30 کلاس 19 ساختمان ساتر 

دفاع از پایان نامه ارشد

دفاع از پایان نامه ارشد

ایجاد و مشخصه یابی لایه های مرتبه ای نانو ساختار LSCT-GDS/NiO-YSZبر روی آلیاژ SUS430 با استفاده از روش لایه نشانی الکتروفورتیک برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا فرنوش
دانشجو: سعید پارسافرد
96/11/30 ساعت 12-14 سالن سمینار

دفاع از پایان نامه ارشد

تهیه نانو کامپوزیتهای پلی کربنات / پلی اتیلن ترفتالات / نانو روس بعنوان رشته در روش نمونه سازی مذاب نهش
استاد راهنما: دکتر غلامحسین صدیفیان
دانشجو: اتوسا کرمی
96/11/30 ساعت 11 سالن سمینار

دفاع از پایان نامه ارشد

ایجاد و مشخص یابی پوشش نانو ساختار لایه های مرتبه ای LSCT-GDC/NiO-YSZ بر روی آلیاژ  SUS 430به روش لایه نشانی الکتروفورتیک برای کاربرد پیل سوختی اکسید جامد
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا فرنوش
دانشجو: سعید پارسافرد
96/11/29 ساعت 16 سالن سمینار
ایجاد و مشخص یابی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار شیشه زیست فعال اصلاح شده با منگنز/آل ژینات / هاویسیت بر روی زیر لایه فولاد زنگ نزن 316 به روش لایه نشانی الکتروفورتیک برای کاربردهای زیست پزشکی
استاد راهنما: دکتر حمید رضا فرنوش
دانشجو: سیما حسینی
96/12/08 ساعت 12 کلاس

دفاع از پایان نامه ارشد

ساخت و بهبود کاتالیست مزوحفره نانوساختار نیکل برپایه سیلیکا به منظور تولید هیدروژن در فرآیند تجزیه ترموکاتالیستی متان
استاد راهنما: دکتر مشکانی- دکتر رضایی
دانشجو: عیسی محمودزاده مرقی
96/11/24 ساعت 09:00 کلاس 10 ساختمان نانو

دفاع از پایان نامه ارشد

ساخت و ارزیابی کاتالیست های نانوساختار نیکل برپایه اکسید آلومینیوم-اکسید سریوم با ساختار مزو حفره در واکنش انتقال آب - گاز دما بالا
استاد راهنما: دکتر مشکانی- دکتر رضایی
دانشجو: نعیمه سادات معبودی
96/11/24 ساعت 08:00 کلاس 10ساختمان نانو

دفاع از پایان نامه ارشد

ساخت و بررسی کاتالیستهای مزوحفره نانوساختار مس و کبالت بر پایه سریا- سیلیکا در واکنش اکسیداسیون مونوکسید کربن
استاد راهنما: دکتر مشکانی- دکتر رضایی
دانشجو: علی صمدیان موخر
96/11/25 ساعت 12:30 کلاس 10 ساختمان نانو

دفاع از پایان نامه دکتری

به کارگیری روش هیدرو ترمال فوق بحرانی در تولید نانو ذرات اکسیدهای فلزی Bi2o3 و ZrO2 و مدلسازی توزیع اندازه ذرات آن
استاد راهنما: دکتر فرهاد مزدیان فرد- دکتر جواد کریمی ثابت
دانشجو: فاطمه مسعودیه
96/11/24 ساعت 11:30 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

اندازه گیری و مدلسازی حلالیت سیپروفلوکساسین هیدروکلراید در سیال فوق بحرانی
استاد راهنما: دکتر صدیفیان
دانشجو: وحید خادمی
96/11/30 ساعت 14:00 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

سنتز و مشخثه یابی ردیف های منظم نانوسیم تیتانات بتریم به روش رسوب نشانی فاز مایع
استاد راهنما: دکتر عباس صادق زاده
دانشجو:  بهزاد اسدالهی
96/11/30 ساعت 14:00 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

تأثیر آتش سوزی بر اعضای سازه ای بتن مسلح
استاد راهنما: دکتر حسن استاد حسین
دانشجو:  وحید جعفری دلیگانی
96/11/08 ساعت 12:30 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

سنتز و مشخصه یابی ردیف های منظم نانولوله دولایه اکسید تیتانیم- اکسید قلع به روش رسوب نشانی فاز مایع
استاد راهنما: دکتر صادق زاده عطار
دانشجو:  محمدجواد فخاریان قمی
96/11/29 ساعت 12:00 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی
 

دفاع از پایان نامه ارشد

بررسی تاثیر مدلسازی هوشمند زون های زمین شناسی بر تخمین عیار(مطالعه موردی: کانسار مس میدوک)
استاد راهنما: دکتر سعید سلطانی محمدی-دکتر ملیحه عباس زاده
دانشجو:  زهرا شفیعی
96/11/16 ساعت 13:00 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

برآورد نشت آب به تونل بر اساس نتایج حاصل از تخمین زمین آماری نفوذپذیری
استاد راهنما: دکتر علی عالی انوری - سعید سلطانی
دانشجو:  ساناز خوبانی
96/11/16 ساعت 11:00 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

استحصال عناصر نادر خاکی از کنسانتره فسفات اسفوردی
استاد راهنما: دکتر بیژن طاهری - سید محمد رضویان
دانشجو:  سید رامین بنی هاشمی
96/8/16 ساعت 14 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

طراحی بهینه قاب های خمشی فولادی سه بعدی با الگوریتم ژنتیک
استاد راهنما: دکتر محمود اکبری
دانشجو:  محمدحسین نوذریان آرانی
96/8/22 ساعت 12:30 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

مطالعه تحلیلی مودهای فروریزش دال های تخت در اثر اعمال اضافه بار در برخی از چشمه های خارجی کف
استاد راهنما: دکتر علیرضا پاچناری
دانشجو:  شهاب باقرزاده
96/7/17 ساعت 12:30 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه ارشد

جداسازی کربن دی اکسید از مخلوط آن با متان با غشای پلی یورتان - نانو تیتانیای عامل دار
استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری
دانشجو:  مهرداد ربیعی
96/6/28 ساعت 16:00 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه دکتری

بررسی اثر مایعات یونی بر کارکرد غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمر- معدنی در جداسازی CO2/CH4
استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری
دانشجو:  بنفشه سلطانی
96/6/28 ساعت 10:30 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه گرفتگی غشای اولترافیلتراسیون و تاثیر نانون ذرات بر عملکرد جداسازی پساب نفتی
استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری
دانشجو:  ابوالفضل بیخوف
96/6/27 ساعت 10:00 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مدل سازی چند مرحله ای با غشای پلی تترا فلوئورواتیلن نانو لوله ای کربنی
استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری
دانشجو:  حسین نظامی پور
96/6/27 ساعت 16:00 کلاس شش مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه ی عددی رفتار جداگرهای لرزه ای ساخته شده با مصالح طبیعی
استاد راهنما: دکتر علی میرزایی
دانشجو: امیر مختاری
96/6/28 ساعت 12:30 سالن سمینار دانشکده
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی سینتیکی فرایند ایزومریزاسیون نفتای سبک در حضور کاتالیست پلاتین.کلریدآلومینیوم
استاد راهنما: دکتر رضا گل حسینی
دانشجو: مریم السادات میرنیام شهرضا
96/6/29 ساعت 14:00 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بهینه سازی پارامترهای واکنش کاتالیستی ایزومریزاسیون زایلن ها در حضور کاتالیست زئولیتی ZsM-5
استاد راهنما: دکتر رضا گل حسینی
دانشجو: الناز بلدی
96/6/29 ساعت 15:00 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی تاثیر هندسه ابزار بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 6061 جوشکاری شده به روش فرآیند FSW
استاد راهنما: دکتر عباس صادق زاده
دانشجو: رضا احمدی
96/6/29 ساعت 09:00 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بهسازی لرزه ای ستون های بتن مسلح مدور محصور شده توسط مصالح CFRP
استاد راهنما: دکتر حسین تحقیقی
دانشجو: سید محمد رشید غلامی کوپایی
زمان و مکان:96/6/27 ساعت 12:00 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ساخت و مشخصه یابی داربست نانو کامپوزیتی کیتوسان/پلی وینیل الکل تقویت شده با آکرمانیت برای مهندسی بافت استخوان
استاد راهنما: دکتر محمدرضا بافنده
دانشجو: سید حمید میرمجربیان
زمان و مکان:96/6/29 ساعت 9:00 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه دکتری
تحلیل فشار دوغاب در توده سنگ به منظور دستیابی به فرآیند تزریق موثر
استاد راهنما: دکتر حسن بخشنده
دانشجو: مجید مسعودی آرانی
زمان و مکان:96/6/22 ساعت 10:00 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
شبیه سازی و بهینه سازی بخش سنتز واحد امونیاک با استفاده از نرم افزار ASpen
استاد راهنما: دکتر مجید حیاتی
دانشجو: لیلا وکیلی
زمان و مکان:95/6/29 ساعت 12:00 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مطالعه گرفتگی غشای اولترافیلتراسیون و تاثیر نانوذرات بر عملکرد جداسازی پساب نفتی
استاد راهنما: دکتر اصغری
دانشجو: ابوالفضل بیخوف
زمان و مکان:95/6/14 ساعت 0000 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه دکتری
بررسی اثر مایعات یونی بر کارکرد غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمر - معدنی در جدا سازی CO2/CH2
استاد راهنما: دکتر اصغری
دانشجو: بنفشه سلطانی
زمان و مکان:95/6/00 ساعت 12.30 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه ارشد
تهیه کامپوزیت های پلی پروپیلن/الیاف کوتاه شیشه به عنوان فیلامنت برای روش نمونه سازی مذاب نهشت
استاد راهنما: دکتر سعید غلامحسین صدیفیان
دانشجو: ساغر قاسمی نژاد
زمان و مکان:95/6/29 ساعت 12.30 سالن سمینار دانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 کنترل نشست ناشی از روشهای مختلف تونل سازی در محیطهای شهری با استفاده از روش عددی - مطالعه موردی: تونل متروی قم خط A
استاد راهنما: دکتر علی عالی انوری
دانشجو: رضا پوریانی
زمان و مکان:96/04/20 ساعت 10 کلاس 1
دفاع از پایان نامه دکتری 
 مکان یابی بهینه گمانه های اکتشافی اضافی به منظور کاهش عدم قطعیت مرزهای کانسار
استاد راهنما: دکتر سعید سلطان محمدی
دانشجو: محمد صفا
زمان و مکان:95/9/3 ساعت 10 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
ارزیابی عملکرد ساختمان­های بتن مسلح واقع بر شالوده سطحی با در نظر گرفتن اندرکنش غیرخطی خاک و سازه
استاد راهنما: دکتر حسین تحقیقی
دانشجو: علی محمدی
زمان و مکان:95/9/2 ساعت 12 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 بررسی جوش پذیری مقاطع چدنی با استفاده از الکترود روتیلی اصلاح شده
استاد راهنما: دکتر محمدرضا بافنده
دانشجو: حمید منجزی
زمان و مکان:95/9/23 ساعت 10 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
بررسی اثرشرایط فرآیند ریسندگی­الکتریکی برروی ریزساختار، ربخت شناسی، بلورینگی و عملکرد تبدیل انرژی نانوالیاف کوپلیمر P(VDF-TrFE)،  با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی.
استاد راهنما: دکتر محمد مهدی ابوالحسنی
دانشجو: فرشته محمدی
زمان و مکان:95/9/29 ساعت 11.30 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 تحلیل پایداری دیواره آب بند حین احداث و روش های علاج بخشی آن‏- مطالعه موردی دیوار آب بند سد نهب
استاد راهنما: دکتر علی عالی انوری
دانشجو: سید محمد هاشمی جبلی
زمان و مکان:95/10/07 ساعت 13 سالن سمینار دانشکده 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 طراحی ساختمان‌های بتنی بر اساس معیارهای عملکردی
استاد راهنما: دکتر حسن استاد حسین
دانشجو: سید محمد حسین کامل
زمان و مکان:95/10/06 ساعت 11.30سالن سمینار دانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 تحلیل اجزای ­محدود رفتار تونل­ها ناشی از حرکت­ گسل­ معکوس
استاد راهنما: دکتر حسین تحقیقی
دانشجو: امیر قدیمی چرمهینی
زمان و مکان:95/10/13 ساعت 12 سالن سمینار دانشکده
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
ساخت دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی لوله های آلومینیومی و بررسی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش حاصل شده
استاد راهنما: دکتر عباسی
دانشجو: علیرضا تختی نژاد
زمان و مکان:95/10/04 ساعت 10 سالن سمینار دانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

بررسی اثرشرایط فرآیند ریسندگی­ الکتریکی برروی ریزساختار، ربخت شناسی، بلورینگی و عملکرد تبدیل انرژی نانوالیاف کوپلیمر P(VDF-TrFE)،  با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی.
استاد راهنما: دکتر ابوالحسنی
دانشجو: فرشته محمدی
زمان و مکان:95/10/13 ساعت 12 کلاس هفت
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 طراحی واحد بلندینگ کارخانه فرآوری با استفاده از مدلسازی ژئومتالورژیکی مطالعه موردی کارخانه مس سرچشمه
استاد راهنما: دکتر عبداله زاده- دکتر سلطانی
دانشجو: ام البنین محمدی محمدآبادی
زمان و مکان:95/10/26 ساعت 14 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 بررسی و بهینه سازی جذب رنگ از روغن سئخته توسط بنتونیت(مونتمویلونیت) و بنتونیت فعال
استاد راهنما: دکتر مزدیان فر
دانشجو: محمد زارعی
زمان و مکان:95/10/27 ساعت 10 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 مطالعه مدل های پیش بینی بهره وری TBMبا توجه به شرایط ژئوتکنیکی توده سنگ- مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب
استاد راهنما: دکتر بخشنده امینه
دانشجو: بهروز حیدریان خورسگانی
زمان و مکان:95/11/27 ساعت 14 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 طراحی لرزه ای سازه های فولادی بر اساس عملکرد
استاد راهنما: دکتر استادحسین
دانشجو: فاطمه السادات موسوی نژاد
زمان و مکان:95/11/18 ساعت12:30 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 بهینه سازی فرآیند پرعیارسازی ثقلی(جیگ) باطله باریت درین کاشان
استاد راهنما: دکتر عبداله زاده
دانشجو: زهرا سادات چاوشی ونی
زمان و مکان:95/11/27 ساعت09:30 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 مطالعه مدل های پیش بینی بهره وری TBM با توجه به شرایط ژئوتکنیکی توده سنگ- مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب
استاد راهنما: دکترحسن بخشنده امنیه
دانشجو:  بهروز حیدریان خوراسگانی
زمان و مکان:95/11/24 ساعت12 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 بهینه سازی الگوی حفاری و انفجار معدن سرب و روی انگوران به روش آنالیز تصویری
استاد راهنما: دکتر بخشنده
دانشجو:  حسین بهرام زاد
زمان و مکان:95/11/24 ساعت16 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 بهینه سازی برنامه ریزی تولید بلند مدت در معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک
استاد راهنما: دکتر آقاجانی و دکتر عالی انوری
دانشجو:  مقداد اشرفی
زمان و مکان:95/11/23 ساعت13 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
   ایجاد و مشخصه­ یابی پوشش های کامپوزیتی نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا/اکسید گرافن بر روی زیرلایه Ti-6Al-4V به روش لایه نشانی الکتروفورتیک
استاد راهنما: دکتر فرنوش
دانشجو:  ندا رمضان نژاد
زمان و مکان:96/03/06 ساعت12 اتاق سمینار دانشکده های مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
  تولید پیوسته زیست اتانول تخمیری توسط زیست راکتور غشایی تراوش تبخیری PDMS-CNP
استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری
دانشجو:  علیرضا معروفی
زمان و مکان:96/03/02 ساعت14.45 ساختمان ارشدی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 ایجاد و مشخصه یابی پوشش های کامپوزیتی نانو ساختار شیشه زیست فعال / اکسید گرافن بروی زیر لایه آلیاژی Ti-6AI-4V به روش لایه نشانی الکترو فروتیک
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا فرنوش
دانشجو:  پریناز عشقی نژاد
زمان و مکان:96/03/23 ساعت12 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 مدلسازی راکتور کاتالیستی بستر ثابت در شرایط بی ررو
استاد راهنما: دکتر رضا گل حسینی بیدگلی
دانشجو:  فاطمه یوسفی
زمان و مکان:96/03/30 ساعت12 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 مدل سازی ترمودینامیکی شرایط تشکیل هیدارتهای گازی در حضور بازدارنده های آلی
استاد راهنما: دکتر ابراهیم نعمتی لای
دانشجو:  مهسا احمدی پور
زمان و مکان:96/05/09 ساعت12 اتاق سمینار دانشکدههای مهندسی
آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۸