آزمایشگاه تهویه

تعداد بازدید:۳۰۲۶

 


 


معرفی آزمایشگاه تهویه
 

 

 

 درس تهویه در معادن یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی استخراج معدن می باشد. بر اساس سرفصل درس مذکور آزمایشگاه تهویه به همت آقای دکتر بخشنده طراحی و راه اندازی شده است.

در این آزمایشگاه تونلها و سیستم های تهویه در معادن زیرزمینی در مقیاس آزمایشگاهی شبیه سازی شده و دانشجویان با انجام آزمایشهای مختلف، سیستمهای تهویه سری، موازی و سری-موازی و عوامل تأثیر گذار بر آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند.

در این آزمایشگاه همچنین تجهیزات شناسایی و کنترل گازهای موجود در معادن، تهیه شده است که به دانشجویان آموزش داده می­شود.

در طول ترم، دانشجویان به گروه‌های 3 تا 4 نفری تقسیم می‌شوند و هر گروه آزمایش‌های زیر را انجام می‌دهد:

-          محاسبه و رسم منحنی‌های فشار و انرژی در طول خط لوله

-          بررسی تبدیل انرژی در طول مسیر حرکت هوا

-          آزمایش اتصال بادبزن‌ها به حالت‌های سری و موازی و رسم منحنی مشخصه آن‌ها در هر حالت

-          آزمایش مدل‌های مختلف تهویه تونل‌های راه

-          آزمایش انجام تهویه فرعی در بن‌بست‌ها به روش‌های مکشی و دهشی

-          اندازه‌گیری میزان آلاینده‌های هوا، سرعت و شدت جریان هوا

 

 

تجهیزات آزمایشگاه:

·         سیستم تهویه ­ی سری

·         سیستم تهویه­ ی سری- موازی

 

·         سیستم تهویه ­ی موازی  

·         گاز سنج دیجیتالی تک سنسوره

·         پمپ دستی

·         لوله­ ی شناساگر گاز

·         بارومتر

·         باد سنج

·         سیستم­ های تهویه در تونل­ها

  

سرپرست آزمایشگاه تهویه

 

   

آقای مهندس فرجی

  آدرس پست الکترونیکی: faraji1017@yahoo.com
 شماره داخلی: 2862

 

 


شبکه های مختلف تهویه:

 

 

الف) شبکه تهویه سری

ب) شبکه تهویه موازی
 

ج) شبکه­ تهویه­ سری- موازی

 


 

د) شبکه تهویه قطری

 

 

سیستمهای تهویه در تونلها

 

باد سنج


بارومتر


 

لوله شناساگر گاز

 

 
پمپ دستی
 
گاز سنج دیجیتالی تک سنسوره


 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۷