مدیر گروه مهندسی معدن

تعداد بازدید:۴۵۰۶

مدیرگروه مهندسی معدن

 

دکتر بیژن طاهری
Email:bijan.taheri@kashanu.ac.ir
Tel: 03155912422
آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸