مدیر گروه مهندسی صنایع

تعداد بازدید:۴۵۵۳

مدیرگروه مهندسی صنایع

 
دکتر محمد تقی رضوان
Email:Rezvan@kashanu.ac.ir
Tel: 03155912447

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۸