اساتید راهنما

قابل توجه دانشجویان عزیز اسامی اساتید راهنما به شرح ذیل اعلام گردد:

 

 

 

دکتر مرتضی اصغری ورودی 91 و ماقبل
دکتر رضا گل حسینی ورودی 92
دکتر محسن اشجاری ورودی 93
دکتر عبداله ایرانخواه ورودی 94
دکتر فرشته مشکانی ورودی 95
دکتر غلامحسین صدیفیان ورودی 96
دکتر فرهاد مزدیان فرد ورودی 97
 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۹۴