سر فصل های دروس مهندسی شیمی

تعداد بازدید:۶۰۷۲

دروس اصلی:

 

کد

 

نام درس

 

تعداد واحد

 

پیش نیاز (همنیاز)

 
 

132231

آشنایی با مهندسی شیمی

2

-

 

132232

موازنه انرژی و مواد

4

-

 

132233

ترمودینامیک مهندسی شیمی 1

3

(معادلات دیفرانسیل)

 

132234

ترمودینامیک مهندسی شیمی 2

3

ترمودینامیک مهندسی شیمی 1

 

132235

شیمی فیزیک مهندسی شیمی

3

(ترمودینامیک مهندسی شیمی 2)

 

132236

آزمایشگاه شیمی فیزیک

1

شیمی فیزیک مهندسی شیمی

 

132237

مکانیک سیالات 1

3

موازنه انرژی و مواد (ریاضیات مهندسی)

 

132238

مکانیک سیالات 2

2

مکانیک سیالات 1

 

132239

آزمایشگاه سیالات

1

مکانیک سیالات 1

 

132240

انتقال حرارت 1

3

مکانیک سیالات 1

 

132241

انتقال حرارت 2

3

انتقال حرارت 1

 

132242

آزمایشگاه حرارت

1

انتقال حرارت 1

 

132243

انتقال جرم

3

انتقال حرارت 1

 

132244

عملیات واحد 1

3

(انتقال جرم)

 

132245

عملیات واحد 2

3

عملیات واحد 1

 

132246

آزمایشگاه عملیات

1

عملیات واحد 1

 

132247

کنترل فرآیندهای 1

3

عملیات واحد 1

 

132248

کنترل فرآیندهای 2

2

کنترل فرآیند 1

 

34147

آزمایشگاه کنترل فرآیندها

1

کنترل فرآیند 1

 

34046

سینتیک و طراحی راکتور

4

انتقال جرم

 

34051

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

3

انتقال جرم

 

132252

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸