گروه مهندسی صنایع

تعداد بازدید:۱۴۸۸


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485
  • تجزیه و تحلیل سیستمها
  • ارزیابی عملکرد
  • بهبود بهره وری
  • بازاریابی
  • برنامه ریزی لجستیک


آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۵