لینک گروه های مجازی برای دانشجویان جدیدالورود در پیام رسان WhatsApp

۰۹ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۳ کد : ۱۷۹۹۰ آخرین اخبار
تعداد بازدید:۳۰۵

گروه آموزشی

مدیر گروه

لینک گروه های مجازی در پیام رسان WhatsApp

مهندسی شیمی

دکتر

عبدالله ایرانخواه

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی شیمی:

https://chat.whatsapp.com/Hj68yWudLHSAg8wA7VHRMo

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی:

https://chat.whatsapp.com/DxuSfpfbpxP7njYQZGoDbE

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع دکتری مهندسی شیمی:

https://chat.whatsapp.com/Jd1RtHwR2WO6w85I5ZX6LN

 

مهندسی معدن

دکتر

سیدمحمد رضویان

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی معدن:

https://chat.whatsapp.com/KIqLQ7zsCMJCHVC2cS:JUbs

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معدن:

https://chat.whatsapp.com/JuggH9pwrNv3EYonhAJ5iY

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع دکتری مهندسی معدن:

https://chat.whatsapp.com/HX9hobjqcZVF81wLprsrm2

 

مهندسی عمران

دکتر

حسن استادحسین

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی عمران:

https://chat.whatsapp.com/H0L04dFdO6b9w3Y2alfYtM

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران:

https://chat.whatsapp.com/DBbwdKoMrkfA1ymrHGmhiM

 

مهندسی

 مواد

دکتر

عباس صادق زاده

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی مواد:

https://chat.whatsapp.com/I5NjKTNgv9qBQULKxJHx6E

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مواد:

https://chat.whatsapp.com/DvvZ37jnEs17E8YcEdMm6y

 

مهندسی صنایع

دکتر

محمدتقی رضوان

 

لینک گروه نودانشجویان مقطع کارشناسی مهندسی صنایع:

https://chat.whatsapp.com/CqNDYfo7QFvGBOPhhqK4Q4

 


( ۸ )

نظر شما :