انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   زهره   آزادپور      كارشناس آزمايشگاه، كارشناس مجلات تخصصي       
 2   امید   بابایی      كارشناس عمران       
 3   حسین   دهقانی      مسئول كتابخانه دانشكده       
 4   حمزه   سبزیان      كتابدار       
 5   طاهره   عمیدی فرد      كارشناس پژوهشي       
 6   محسن   فرجی      مسئول آموزش دانشكده مهندسي       
 7   مهین   فریدونی      كارشناس گروه مهندسي شيمي       
 8   اصغر   مدبرنژاد   علم اطلاعات و دانش شناسی   کارشناس کتابخانه      کارشناسی 
 9   مریم   منفصلی      كتابدار       
 10   محسن   ولایتی      كتابدار