انتخاب وب سایت:
  • دفاعیات و سمینارها


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485ارشیو سمینار و دفاعیات سال 95
دفاع از پایان نامه دکتری 
موضوع: مکان یابی بهینه گمانه های اکتشافی اضافی به منظور کاهش عدم قطعیت مرزهای کانسار
استاد راهنما: دکتر سعید سلطان محمدی
دانشجو: محمد صفا
زمان و مکان:95/9/3 ساعت 10 سالن سمینار دانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: ارزیابی عملکرد ساختمان­های بتن مسلح واقع بر شالوده سطحی با در نظر گرفتن اندرکنش غیرخطی خاک و سازه
استاد راهنما: دکتر حسین تحقیقی
دانشجو: علی محمدی
زمان و مکان:95/9/2 ساعت 12 سالن سمینار دانشکده
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: بررسی جوش پذیری مقاطع چدنی با استفاده از الکترود روتیلی اصلاح شده
استاد راهنما: دکتر محمدرضا بافنده
دانشجو: حمید منجزی
زمان و مکان:95/9/23 ساعت 10 سالن سمینار دانشکده
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: بررسی اثرشرایط فرآیند ریسندگی­الکتریکی برروی ریزساختار، ربخت شناسی، بلورینگی و عملکرد تبدیل انرژی نانوالیاف کوپلیمر P(VDF-TrFE)،  با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی.
استاد راهنما: دکتر محمد مهدی ابوالحسنی
دانشجو: فرشته محمدی
زمان و مکان:95/9/29 ساعت 11.30 سالن سمینار دانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع:  تحلیل پایداری دیواره آب بند حین احداث و روش های علاج بخشی آن‏- مطالعه موردی دیوار آب بند سد نهب
استاد راهنما: دکتر علی عالی انوری
دانشجو:
سید محمد هاشمی جبلی
زمان و مکان:95/10/07 ساعت 13 سالن سمینار دانشکده 


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: 
طراحی ساختمان‌های بتنی بر اساس معیارهای عملکردی

استاد راهنما: دکتر حسن استاد حسین
دانشجو:
سید محمد حسین کامل
زمان و مکان:95/10/06 ساعت 11.30سالن سمینار دانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع:   تحلیل اجزای ­محدود رفتار تونل­ها ناشی از حرکت­ گسل­ معکوس
استاد راهنما: دکتر حسین تحقیقی
دانشجو: امیر قدیمی چرمهینی

زمان و مکان:95/10/13 ساعت 12 سالن سمینار دانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع:   ساخت دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی لوله های آلومینیومی و بررسی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش حاصل شده
استاد راهنما: دکتر عباسی
دانشجو: علیرضا تختی نژاد

زمان و مکان:95/10/04 ساعت 10 سالن سمینار دانشکده

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع:     بررسی اثرشرایط فرآیند ریسندگی­ الکتریکی برروی ریزساختار، ربخت شناسی، بلورینگی و عملکرد تبدیل انرژی نانوالیاف کوپلیمر P(VDF-TrFE)،  با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی.
استاد راهنما: دکتر ابوالحسنی
دانشجو: فرشته محمدی
زمان و مکان:95/10/13 ساعت 12 کلاس هفت

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: طراحی واحد بلندینگ کارخانه فرآوری با استفاده از مدلسازی ژئومتالورژیکی مطالعه موردی کارخانه مس سرچشمه
استاد راهنما: دکتر عبداله زاده- دکتر سلطانی
دانشجو: ام البنین محمدی محمدآبادی
زمان و مکان:95/10/26 ساعت 14 اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: بررسی و بهینه سازی جذب رنگ از روغن سئخته توسط بنتونیت(مونتمویلونیت) و بنتونیت فعال
استاد راهنما: دکتر مزدیان فر
دانشجو: محمد زارعی
زمان و مکان:95/10/27 ساعت 10 اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: مطالعه مدل های پیش بینی بهره وری TBMبا توجه به شرایط ژئوتکنیکی توده سنگ- مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب
استاد راهنما: دکتر بخشنده امینه
دانشجو: بهروز حیدریان خورسگانی
زمان و مکان:95/11/27 ساعت 14 اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: طراحی لرزه ای سازه های فولادی بر اساس عملکرد
استاد راهنما: دکتر استادحسین
دانشجو: فاطمه السادات موسوی نژاد
زمان و مکان:95/11/18 ساعت12:30 اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: بهینه سازی فرآیند پرعیارسازی ثقلی(جیگ) باطله باریت درین کاشان
استاد راهنما: دکتر عبداله زاده
دانشجو: زهرا سادات چاوشی ونی
زمان و مکان:95/11/27 ساعت09:30 اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: مطالعه مدل های پیش بینی بهره وری TBM با توجه به شرایط ژئوتکنیکی توده سنگ- مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب
استاد راهنما:
دکترحسن بخشنده امنیه
دانشجو:  بهروز حیدریان خوراسگانی
زمان و مکان:95/11/24 ساعت12 اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: بهینه سازی الگوی حفاری و انفجار معدن سرب و روی انگوران به روش آنالیز تصویری
استاد راهنما:
دکتر بخشنده
دانشجو:  حسین بهرام زاد
زمان و مکان:95/11/24 ساعت16 اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع: بهینه سازی برنامه ریزی تولید بلند مدت در معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک
استاد راهنما:
دکتر آقاجانی و دکتر عالی انوری
دانشجو:  مقداد اشرفی
زمان و مکان:95/11/23 ساعت13 اتاق سمینار دانشکده مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع:   ایجاد و مشخصه­ یابی پوشش های کامپوزیتی نانو ساختار هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا/اکسید گرافن بر روی زیرلایه Ti-6Al-4V به روش لایه نشانی الکتروفورتیک
استاد راهنما: دکتر فرنوش
دانشجو:  ندا رمضان نژاد
زمان و مکان:96/03/06 ساعت12 اتاق سمینار دانشکده های مهندسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
موضوع:  تولید پیوسته زیست اتانول تخمیری توسط زیست راکتور غشایی تراوش تبخیری PDMS-CNP
استاد راهنما: دکتر مرتضی اصغری
دانشجو:  علیرضا معروفی
زمان و مکان:96/03/02 ساعت14.45 ساختمان ارشدی
تعداد بازديد از اين صفحه : 1495