انتخاب وب سایت:
  • امور پژوهشی ... > اخبار و اطلاعات


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485
اطلاعاتاخبار


با توجه به فراخوان پژوهانه سال 96، لازم است اعضای هیات علمی فعالیتهای پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 95/7/18 از طریق سامانه پرتال برای کارشناس پژوهشی ارسال نمایند.


تعداد بازديد از اين صفحه : 502