انتخاب وب سایت:
  • گروههای آموزشی... > مهندسی متالورژی > مدیرگروه


دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، تلفن 03155912485مدیرگروه مهندسی مواد و متالورژی
دکتر عباس صادق زاده
Email:sadeghzadeh@kashanu.ac.ir
http://sadeghzadeh.kashanu.ac.ir

Tel: 03155912492
برنامه هفتگی نیسمال اول 96-95 
تعداد بازديد از اين صفحه : 2156