انتخاب وب سایت:
  • آموزش... > دکتری > فرمهای آموزشی
قابل توجه دانشجویان:
از فرم (ارزیابی مصاحبه شفاهی آزمون جامع دوره دکتری ) به تعداد اعضایی کمیته دفاع تکثیر گردد.


  پیشنهادیه موضوع پایان نامه (این فایل را دانلود نموده و طبق نمونه فایل ضمیمه  آن را پر نمایید)

درخواست صدور مجوز برگزاری آزمون جامع فرم های آزمون جامع

تعداد بازديد از اين صفحه : 1352