انتخاب وب سایت:
  • آموزش... > کارشناسی ارشد > فرمهای آموزشی
دانشجویان محترم: لطفاً فرم را با توجه به رشته مربوطه تکمیل و به آدرس ایمیل (Amouzesh.eng@gmail.com) ارسال نمائید.

مراحل اداری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(شیمی)

مراحل اداری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(عمران) 

 مراحل اداری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(معدن)

مراحل اداری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(متالورژی) 


همچنین دانشجویانی که بعد از تکمیل فرم دفاع از پایان نامه، نامه مربوط به استاد ناظر را دریافت نموده اند ضمن تکمیل فرم های ذیل آنها را به آدرس (Amouzesh.eng@gmail.com) ارسال و جهت اقدامات بعدی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

فرم دفاع از پایان نامه

فرم ارزیابی از جلسه دفاع
پایان نامه(صورتجلسه دفاع پایان نامه)

 پیشنهادیه موضوع پایان نامه (این فایل را دانلود نموده و طبق نمونه فایل ضمیمه  آن را پر نمایید)

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 2725